Przyrodnicze i architektoniczne dziedzictwo sosnowieckich Schoenów- cz. 3 (uzupełnienie danych o pomnikach przyrody)

Park założony przez Ernsta Schoena to niezwykłe bogactwo flory i fauny w Sosnowcu. Liczące około 134 lata założenie niegdyś tętniło życiem i było chlubą saksońskiego rodu. Obecnie  o jego wartości stanowi neobarokowy pałac i cenny drzewostan, wśród którego 11 drzew ustanowiono pomnikami przyrody ożywionej. Do dnia dzisiejszego przetrwało ich zaledwie 10. Poniżej przedstawię Wam aktualne dane, które zebrałem na podstawie własnych badań terenowych.

Lista pomników przyrody w Parku przy Pałacu Schöena:

  1. Klon srebrzysty (Acer saccharinum)

1. Klon srebrzysty (2)

Obwód na wysokości 130 cm: 880 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: brak danych.

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 92 lata (dla najgrubszego z przewodników) lub 352 lata (dla całościowego obwodu – wartość mocno przeszacowana, gdyż stanowi sumę obwodów wszystkich pni).

Charakterystyka: drzewo pierwotnie posiadało 7 pni – 230+230+225+210+175+155+93 cm, co stanowiło ogólny obwód wynoszący 704 cm. Jednak z biegiem lat jeden z przewodników został usunięty. Obecnie rozmiary drzewa uniemożliwiają zmierzenie poszczególnych przewodników. Stan fitosanitarny jest umiarkowany. Na pniu stwierdziłem liczne wypróchnienia oraz liczne owocniki grzybów nadrzewnych i nadrewnowych, czyli tzn. huby. System korzeniowy jest zakryty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 307, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej).

Podstawa ochrony: klon srebrzysty ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

1. Klon srebrzysty (1)


2. Topola czarna (Populus nigra)

2. Topola czarna (2)

Obwód na wysokości 130 cm: 637 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: 136 lat (wiek zbliżony do historycznego wieku parku).

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 254,8 lat (wyraźna duża rozbieżność pomiędzy dwoma prezentowanymi metodami).

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 553 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Drzewo posiada rozwidlenie „V-kształtne” i rozległą dziuplę, które nie wpłynęły znacząco na rozwój drzewa . System korzeniowy jest zakryty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 307, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej).

Podstawa ochrony: topolę czarną ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

2. Topola czarna (1)


  1. Skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia)

7

Obwody na wysokości 130 cm: 209+192+180+178 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: brak danych.

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 77,6 lat (dla najgrubszego z przewodników).

Charakterystyka: drzewo pierwotnie posiadało 5 pni – 194+170+165+162+157 cm. Obecnie brak jest środkowego przewodnika. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Widoczne są ślady po przeprowadzonych cięciach pielęgnacyjnych i technicznych. System korzeniowy jest zakryty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 309, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej).

Podstawa ochrony: skrzydłorzecha kaukaskiego ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

3. Skrzydłorzech kaukaski (3)


  1. Dąb czerwony (Qercus rubra)

4. Dąb czerwony (1)

Obwód na wysokości 130 cm: 323 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: 231 lat.

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 129,2 lat (wiek zbliżony do historycznego wieku parku).

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 289 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Drzewo posiada rozwidlenie „V-kształtne”. System korzeniowy jest zakryty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 309, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej).

Podstawa ochrony: dąb czerwony ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

4. Dąb czerwony (2)


  1. Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera)

6

Obwód na wysokości 130 cm: 258 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: brak danych

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 103,2 lata.

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 227 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Widoczne są nieliczne ślady po przeprowadzonych cięciach pielęgnacyjnych. System korzeniowy jest zakryty. Pień drzewa nieznacznie przechyla się w kierunku odniżenia terenu (dawnego stawu)

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 307, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej – nieopodal narożnika pałacu).

Podstawa ochrony: tulipanowca amerykańskiego ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

5. Tulipanowiec amerykański (2)


  1. Klon pospolity (Acer platanoides)

6. Klon zwyczajny (2)

Obwód na wysokości 130 cm: 307 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: 162 lata (wiek zbliżony do historycznego wieku parku).

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 122,8 lat.

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 280 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Koronę stanowią 3 główne przewodniki. System korzeniowy jest zakryty, ale jeden z korzeni powierzchniowych stanowi korzeń duszący. Pień drzewa jest walcowaty z wyraźnym skrętoległym ułożeniem kory.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 309, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej – nieopodal narożnika pałacu).

Podstawa ochrony: klon pospolity (zwyczajny) ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

6. Klon zwyczajny (1)


  1. Klon pospolity (Acer platanoides)

7. Klon zwyczajny (2)

Obwód na wysokości 130 cm: 297 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: 156 lat (wiek zbliżony do historycznego wieku parku).

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 118,8 lat.

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 270 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest umiarkowanie dobry. Korona złożona z dwóch głównych przewodników. Widoczna jest rana po wyłamanym konarze. System korzeniowy jest zakryty. Pień drzewa jest nieznacznie odchylony od pionu. Charakterystyczną cechą drzewa jest obrócona tabliczka oznaczająca pomnik przyrody.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 309, obręb 0009 (rejon ul. Chemicznej – nieopodal narożnika pałacu).

Podstawa ochrony: klon pospolity (zwyczajny) ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

7. Klon zwyczajny (1)


  1. Skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia)

8. Skrzydłorzech kaukaski (2)

Obwody na wysokości 130 cm: 203+197+168+163+157 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: brak danych.

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 81,2 lat (dla najgrubszego z przewodników).

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało 5 pni o obwodach: 188+180+158+153+130 cm. Ogólny stan fitosanitarny jest dobry. Przewodnik o obwodzie pnia 197 cm posiada dziuplę próchniczą a przewodnik o obwodzie 157 cm jest złamany na wysokości powyżej 2 m. System korzeniowy jest zakryty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 309, obręb 0009 (rejon ul. Elżbiety i Wilhelma Schoenów – przy ścieżce w południowo-zachodniej części parku, nieopodal rurociągu).

Podstawa ochrony: skrzydłorzecha kaukaskiego ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

8. Skrzydłorzech kaukaski (1)


  1. Orzech czarny (Juglans nigra)

9. Orzech czarny (1)

Obwód na wysokości 130 cm: 229 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: brak danych.

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 77,6 lat (dla najgrubszego z przewodników).

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 194 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Korona jest podniesiona, jeden z przewodników zredukowany. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. System korzeniowy jest zakryty,. Pień drzewa jest stosunkowo prosty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 714, obręb 0009 (rejon ul. Elżbiety i Wilhelma Schoenów – przy południowo- zachodniej granicy parku).

Podstawa ochrony: orzech czarny ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

5


  1. Wiąz szypułkowy – limak (Ulmus laevis)

10. Wiąz szypułkowy (2)

Obwód na wysokości 130 cm: 326 cm.

Szacunkowy wiek na podstawie tabeli prof. L. Majdeckiego: 139 lat (wiek niemal tożsamy do historycznego wieku parku).

Szacunkowy wiek przy użyciu współczynnika 0,4: 130,4 lat (wiek niemal tożsamy do historycznego wieku parku).

Charakterystyka: w momencie ustanawiania drzewa jako pomnik przyrody miało ono obwód 290 cm. Obecnie stan fitosanitarny jest dobry. Korona jest podniesiona. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu, w trudno dostępnej części parku, na nieznacznym wzniesieniu. System korzeniowy jest zakryty. Pień drzewa jest stosunkowo prosty.

Lokalizacja: działka geodezyjna numer 309, obręb 0009 (rejon Alei Zagłębia Dąbrowskiego – przy północno – zachodniej granicy parku).

Podstawa ochrony: wiąz szypułkowy ustanowiono jako pomnik przyrody na mocy Uchwały Nr 634/XXXII/01 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja 2001 r.

10. Wiąz szypułkowy (1)

  1. Klon srebrzysty (Acer saccharinum) o obw. 281 cm nie został odnaleziony w terenie. Na podstawie danych źródłowych ustaliłem, że został usunięty w 2005 roku.

 

Więcej na temat historii Schoenów w Sosnowcu przeczytacie w części 1 i części 2  cyklu o „Przyrodniczym i architektonicznym dziedzictwie sosnowieckich Schoenów”.


 

Zdjęcia, pomiary obwodów pni oraz analiza danych wykonane osobiście przez autora bloga.

 

Jedna myśl na temat “Przyrodnicze i architektoniczne dziedzictwo sosnowieckich Schoenów- cz. 3 (uzupełnienie danych o pomnikach przyrody)

Dodaj własny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: